Edmek startade 2004 som en avknoppning från Nefab Emballage AB. Företaget övertog då Nefabs egen beslagstillverkning, och levererar idag ett stort antal olika monteringsbeslag till Nefabs olika produktionsanläggningar över hela världen. Vår huvudsakliga verksamhet består av klippning, stansning, excenterpressning, bockning, nitning samt viss svetsning.Vi ombesörjer vid behov konstruktion samt tillverkning av verktyg. Edmek lagerhåller alltid råmaterial för att möjliggöra snabba leveranser av de artiklar vi tillverkar. Vår styrka är att hålla korta leveranstider och hög servicegrad.